Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oddział Katowice

zł. 1,650

Przetwarza Twoją prośbę, proszę czekać ....

Additional Info

Telefon kontaktowy2032701,605294324

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
oddział Katowice ogłasza nabór na
studia niestacjonarne I
stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo
Wewnętrzne o specjalnościach:

-służby policyjne i specjalne,

-detektywistyka i ochrona osób i mienia,

-stosunki międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu,

-bezpieczeństwo i higiena pracy,

-zarządzanie kryzysowe i przygotowanie obronne państwa,

-zarządzanie bezpieczeństwem.

Zajęcia odbywać się będą w Katowicach
przy ul. 1 Maja 129.

Nauka trwa trzy lata (sześć semestrów) i jest odpłatna w wysokości 1.650
zł/semestr. Istnieje możliwość wpłaty czesnego w miesięcznych ratach. Opłata
rekrutacyjna wynosi 300 zł (jednorazowo).

Wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych wraz z plikami do pobrania oraz
wszelkie informacje na temat działalności Uczelni znajdują się na stronie
internetowej www.wsg.edu.pl

Identyfikator oferty 84956d95b511da4f

Komentarze