Emigracja.Pl szuka partnerów i frilanserów

zł. 1

Przetwarza Twoją prośbę, proszę czekać ....

Additional Info

Telefon kontaktowy+48733008888

Pomagamy w waszym pragnieniu do nowego życia: praca w Polsce, odkrycie firm, pomoc w adaptacji.

– możliwość emigracji;
– praca w Polsce;
– tworzenie biznesu w Polsce;
– adaptacja w Polsce;
– nauczanie w Polsce;
– mieszkanie/ pomoc w zlokalizowaniu najlepszych ofert cenowych;
– studiowanie języka polskiego.
Głównym zadaniem jest kompleksowa pomoc w zakresie:
– legalizacja pobytu w Polsce dla osób fizycznych (karty Polaka, karty tymczasowego pobytu, karty stałego pobytu, obywatelstwo polskie);
– pomoc w otwarciu przedsiębiorstwa (firmy/spółki) na terytorium Polski (rejestracja spółki lub firmy, ewidencja i opodatkowanie, konsultacje prawno-księgowe);
– pomoc w zatrudnieniu (poszukiwanie pracy, przygotowanie dokumentów dla uzyskania wizy, podpisanie umowy z pracodawcą, otrzymanie pozwolenia na pracę);
– staże/praktyki (poszukiwanie zakładów pracy, przygotowanie stosownych dokumentów)
– pomoc w adaptacji w nowym społeczeństwie.

Pamiętajcie, że mamy wspólny cel, który jednoczy wszystkich Nas i pozwala Waszym rodzinom dążyć do polepszenia ich warunków życia w przyszłości.

Company’s main scope of activity:

– emigration ability
– employment in Poland
– set up your business in Poland
– adaptation in Poland
– accommodations, price list of goods and services
– learning polish

Our main priority is a complex assistance in:
– documents legalization for Individuals’ staying in Poland (getting Pole’s Card, temporary residence card or permanent residence card )
– company (firm) opening in Poland (registration, operational activity, accounting, tax policy and jurisdictional consulting)
– an employment (job searching, preparation of all needed documents for VISA, signing the contract with employer and getting the employment authorization)
– getting an education (searching for schools, applying of the documents)
– adaptation to a new society

Remember we are united by the same aim to provide wellbeing of our families and better opportunities to our children for further growth.

Мы помогаем в вашем стремлении к новой жизни: работа в Польше, открытие фирм, помощь в адаптации.

– возможности эмиграции;
– работа в Польше;
– открытие бизнеса в Польше;
– адаптация в Польше;
– обучение в Польше;
– жилье, цены на товары и услуги;
– изучение польского языка.

Главной задачей, которую мы ставим перед собой является комплексное решение вопросов:
– по легализации пребывания в Польше для физических лиц (получение карты поляка, получение ВНЖ – карта временного побыту, ПМЖ – карта сталого побыту, польского гражданства);
– по открытию предприятия (фирмы) на территории Польши (регистрация, операционная деятельность компании, бухгалтерский учет и налогообложение, юридические консультации);
– по трудоустройству (поиск работы, подготовка документов для визы, подписание контракта с работодателем, получение разрешения на работу);
– по получению образования (поиск учебных заведений, подача документов)
– помощь в адаптации в новом обществе.

Помните, что у нас есть общая цель, которая объединяет всех нас – это благополучие наших семей и стремление дать нашим детям лучшие условия для дальнейшего роста.

Identyfikator oferty 15258540a79ccffc

16/12/2016 16:38

To ogłoszenie wygasło

Komentarze